image banner
Giới thiệu chung

1.1. Vị trí địa

- Xã Đức Minh nằm về phía nam trung tâm hành chính của huyện Đk Mil, tỉnh Đắk Nông gần 3km. Tổng diện tích tự nhiên 3.434,74 ha; Xã có vị trí tiếp giáp với các địa bàn khác sau: Phía bắc giáp thị trấn Đắk Mil và xã Đức Mạnh, Phía tây giáp xã Thuận An, Phía đông giáp xã Đắk Sắk và xã Đắk Môl, Đắk Hoà,  huyện Đắk Song; Phía nam giáp xã Thuận An và xã Thuận Hạnh, Đắk Hoà, huyện Đắk Song.

- Dân số có 3.852 hộ với 14.496 khẩu; xã có 16 thôn bon, trong đó có một bon đồng bào dân tộc thiểu số người M’Nông có 350 hộ, 1.485 khẩu; Có 2 tôn giáo chính là Công giáo và Tin lành, tỷ lệ đồng bào theo đạo trên 98%.

- Về văn hóa xã hội, xã đã đạt danh hiệu xã văn hóa, có 16/16 thôn, bon đạt danh hiệu văn hóa, đạt 100%.

- Tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Tình hình trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

1.2. Điều kiện kinh tế

- Xã Đức Minh là một trong những xã có nền kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển khá của huyện Đắk Mil. Trong những năm qua, nền kinh tế của xã có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp có xu hướng giảm dần, ngành tiểu thu công nghiệp, thương mại dịch vụ đang có hướng gia tăng.  

- Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 53%; Thương mại dịch vụ chiếm 39,3%; Tiểu thủ công nghiệp chiếm 7,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 56,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 1,28%.

- Diện tích và sản phẩm nông nghiệp tập trung vào một số cây trồng chủ yếu như cà phê, hồ tiêu, bơ, sầu riêng, trong đó cây cà phê là cây kinh tế chủ lực; tổng diện tích gieo trồng khoảng 5.463 ha, hàng năm cho khoảng 20.478 tấn sản lượng các loại, trong đó diện tích cây hàng năm 1.484 ha, sản lượng ước khoảng 8.178 tấn, diện tích cây lâu năm 3.979 ha, sản lượng 12.303 tấn.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt (lúa, ngô) ước khoảng 5.614 tấn, sản lượng bình quân đầu người 387kg/người/năm. Tổng diện tích trồng vụ lúa nước đông – xuân, hè – thu với tổng diện tích là 665 ha, năng suất ước đạt 3,5-4 tấn/ha, sản lượng 2.660 tấn; cây ngô: tổng diện tích trồng các vụ khoảng 422 ha, năng suất ước đạt 7 tấn/ha, sản lượng 2.954 tấn; cây có củ (sắn, khoai lang) diện tích trồng khoảng 59 ha, năng suất ước đạt 11 tấn/ha, sản lượng 827 tấn; cây thực phẩm (rau các loại): diện tích gieo trồng 70 ha, năng suất 11 tấn/ha, sản lượng ước đạt 840 tấn; đậu các loại: diện tích 165 ha, năng suất 1,1 tấn/ha, sản lượng ước đạt 229 tấn; cây gừng và cây hàng năm khác: diện tích trồng 45 ha, năng suất 8 tấn/ha, sản lượng ước đạt 420 tấn.

Cây lâu năm: Tổng diện tích cây lâu năm (nội vùng và xâm canh) khoảng 3.756 ha; trong đó cà phê 3.250 ha, năng suất ước đạt 3-3,5 tấn tấn/ha, sản lượng 9.000 tấn; hồ tiêu 435 ha, năng suất ước đạt 3,3 tấn/ha, sản lượng 1.188 tấn; sầu riêng 100ha, năng suất ước đạt 10 tấn/ha, sản lượng 900 tấn; cây lâu năm khác (cao su, ca cao, dừa, chè…) 190 ha, năng suất ước đạt 7-10 tấn/ha, sản lượng 3.194 tấn…

- Chăn nuôi: Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh theo quy mô trang trại và hộ gia đình. Hiện nay trên địa bàn xã có trên toàn xã có 01 doanh nghiệp và 04 hộ gia đình nuôi gia cầm theo quy mô trang trại khoảng 34.411 con gia cầm; tổng đàn gia súc: heo 268 con, dê 333, bò 280 con, trâu 04 con, chó mèo khoảng 400 con và 04 nhà nuôi chim yến...

- Ngành tiêu thủ công nghiệp ngày càng tăng trưởng, có tác dụng thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác, thu hút tạo việc làm, công nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản để nâng cao giá trị sản phẩm.

1.3. Hệ thống chính trị

- Đảng bộ có 22 chi bộ trực thuộc (01 chi bộ quân sự, 01 chi bộ công an, 04 chi bộ Trường học, 15 chi bộ thôn, 01 chi bộ bon) với tổng số 156 đảng viên.

- Tổng số cán bộ chuyên trách, công chức xã là 21 người, trong đó 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, 17/21 (80,95%) cán bộ, công chức có trình độ đại học, 4/21 cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, trung cấp (19,05%); đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 12 người, trong đó 50% có trình độ đại học (6/12), 4/12 người trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 33,3%.

- Tổng số cán bộ thôn, bon: Bí thư chi bộ 16; trưởng thôn, bon 16; phó trưởng thôn, bon 16 và 16 trưởng, phó ban Công tác mặt trận; 16 trưởng, phó Chi hội nông dân; 16 trưởng, phó chi hội Cựu chiến binh 16 trưởng, phó chi hội phụ nữ; 16 bí thư, phó bí thư  chi đoàn Thanh niên thôn.

- Đảng bộ và Nhân dân xã Đức Minh vốn có truyền thống đoàn kết, nhiều năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể Nhân dân luôn được phát huy, nhân dân xã Đức Minh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

1.4. Về xã hội

- Trên địa bàn xã hiện nay có 8 trường (04 trường công lập, 04 trường tư thục) và 3 nhóm trẻ với tổng số 4.238 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở.  có 03 trường đạt Chuẩn Quốc gia. Chất lượng giáo dục được nâng cao, số lượng học sinh, giáo viên đạt nhiều thành tích trong học tập ngày càng tăng. Cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học, thư viện đã được quan tâm đúng mức, đã có 05/08 trường có phòng máy tính để học sinh học tin học; Hệ thống phòng học các trường công lập được đầu tư và củng cố theo hướng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

- Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được củng cố; các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh, giảm tải cho tuyến trên. Số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân và Trạm Y tế ngày càng tăng; công suất sử dụng giường bệnh đạt 90% nên tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, người đồng bào DTTS, trẻ em dưới 15 tuổi, các đối tượng chính sách được khám chữa bệnh miễn phí thông qua BHYT; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%; Công tác cấp phát thuốc cho bệnh nhân đầy đủ, đảm bảo nguồn thuốc đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng.

- Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao và phát thanh khá phong phú, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân trong xã. Việc thực hiện nếp sống mới, gia đình văn hóa, xóm văn hóa, thôn văn hóa được triển khai đồng bộ đạt kết quả cao. Xã đã đạt danh hiệu xã văn hóa, có 15/16 thôn, bon đạt danh hiệu văn hóa hàng năm.

          - Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương ổn định, kinh tế có mức tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân dần nâng lên rõ rệt, công tác văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, sự nghiệp giáo dục được quan tâm, xã đã hoàn thành phổ cập THCS, thành lập được Trung tâm học tập cộng đồng và việc thực hiện quy ước nếp sống văn hoá được Nhân dân đồng tình ủng hộ, chế độ tiếp dân được duy trì, hoạt động của tổ hoà giải, Ban Thanh tra Nhân dân được phát huy có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư xây dựng như: Hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế… đều được tu bổ và xây dựng mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

          - Vai trò hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân được phát huy, công tác tiếp xúc cử tri được duy trì, các kiến nghị khiếu nại của nhân dân được đôn đốc giải quyết kịp thời; Do vậy không có đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, thường xuyên đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động nên đã tập hợp thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia, gương mẫu thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

BẢN ĐỒ XÃ ĐỨC MINH HUYỆN ĐĂK MIL TỈNH ĐẮK NÔNG
image
Lịch làm việc
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC MINH
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND xã

Trụ sở: Xã Đức Minh, Huyện Đăk Mil, Đắk Nông
Điện thoại: 0501.741158 - Email: ubndducminh@gmail.com

 

ipv6 ready